Privacy

PRIVACYVERKLARING

Algemeen


Bij Axxent Office hechten we veel belang aan de bescherming van je gegevens.


Als onze klant zal je verschillende opties hebben om jouw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren.


Hieronder vind je meer info alsook onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten.

1. Wie zijn wij?


Adres: Broekstraat 31 te  1760 Roosdaal

Telefoon: 0479 52 22 31

Ondernemingsnummer: BE0735 251 684.


Bij Axxent Office vinden we de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Daarom willen wij onze klanten en de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.


Hierna vertellen we je welke gegevens Axxent Office verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing


Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van Axxentoffice.be.


De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

3Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden


De persoonsgegevens die Axxent Office verzamelt en verwerkt, betreffen de gegevens die een bezoeker van onze website zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Axxent Office verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

4. Doeleinden


Axxent Office verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij we telkens enkel die gegevens gebruiken, noodzakelijk om het beoogde doel te realiseren.


Zo gebruiken wij persoonsgegevens:


 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract of project.We kunnen sommige of alle van de volgende gegevens verzamelen :


 • Naam
 • Naam bedrijf
 • Functie
 • Contactgegevens: e-mail adres, telefoonnummer, adres, postcode
 • IP adres (automatically collected)
 • Web browser type en versie (automatically collected)
 • Operating System (automatically collected)
 • Een lijst van url’s van jouw activiteit op onze website

5. Verstrekken van gegevens aan derden


Axxent Office verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden.

6. Recht op wijzigen van gegevens en gegevensverwijdering


De betrokkene heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. 


De betrokkene heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijdering van de persoonsgegevens te verkrijgen indien en voor zover: 


 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.


Axxent Office zal dit verzoek tot verwijdering bevestigen via mail.


7. Cookies


Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd).


hoe kunnen we je helpen?

algemene voorwaarden