Opleidingen

Ons opleidingsaanbod

Onze pc opleidingen


Office: MS Word


Inhoud Word Basis


 • Introductie

  schermonderdelen, lint, groepen ...

  werkbalk snelle toegang + aanpassen

  cursor verplaatsen, diverse selectiemethoden,

  laatste bewerking ongedaan maken of herhalen

  verschillende beeldweergaven

 • Basistechnieken

  tekst intikken, aanpassen, verbeteren

  een document maken

  een document opvragen, opslaan

  spelling- en grammaticacontrole

  tekst, alinea's verplaatsen/kopiëren

 • Opmaak

  tekstopmaak (vet, cursief, onderlijnen, lettertype..)

  alinea opmaak

  stijlen (toepassen)

  randen en arcering toepassen

  thema toepassen

 • Opsomming

  eenvoudige lijsten (opsomming)

 • Afbeeldingen

  afbeeldingen invoegen en opmaken

Office: Ms Excel


Inhoud Excel basis


 • Introductie

  schermonderdelen, lint, groepen ...

  werkbalk snelle toegang + aanpassen

  cursor verplaatsen, diverse selectiemethoden, laatste bewerking ongedaan maken of herhalen

  verschillende beeldweergaven

 • Eenvoudige formules

  som / gemiddelde / aantal / procent

 • Basistechnieken

  gegevens intikken, aanpassen, verbeteren

  een rekenblad maken

  een rekenblad opvragen, opslaan

  selecteren

 • Reeksen

  constante / lineaire / datum / aangepaste

 • Opmaak

  tekstopmaak (vet, cursief, onderlijnen, lettertype..)

  stijlen (toepassen)

  randen en arcering toepassen

  thema toepassen

 • Pagina opmaak

  pagina-einde invoegen

  marges aanpassen, afdrukstand wijzigen

  paginanummering

  afdrukbereik

  kop- en voettekst

Office: Ms PowerPoint


Inhoud PowerPoint basis

 • Introductie

  schermonderdelen, lint, groepen ...

  werkbalk snelle toegang + aanpassen

  ongedaan maken of herhalen

  verschillende beeldweergaven

 • Basistechnieken

  tekst intikken, aanpassen, verbeteren

  een nieuwe presentatie maken

  een presentatie opvragen, opslaan

 • Dia-indeling

  dia's dupliceren, verwijderen, verplaatsen

 • Opmaak

  tekstopmaak (vet, cursief, onderlijnen, lettertype..)

  achtergrond

  stijlen (toepassen)

  randen en arcering toepassen

  sjabloon gebruiken

  opstellen van eenvoudige lijsten (opsomming)

  afbeeldingen invoegen en opmaken

 • Tabellen

  eenvoudige tabel invoegen en bewerken

 • Grafieken

  eenvoudige grafiek invoegen

Office: Ms Word


Inhoud Word vervolmaking


 • Tabellen

  eenvoudige tabel invoegen en bewerken

 • Tabs

  Instellen en wijzigen

 • Pagina opmaak

  pagina-einde invoegen

  marges aanpassen, afdrukstand wijzigen

  paginanummering

  kop- en voettekst

 • Thema's

  een eigen thema maken

 • Sjablonen

  een sjabloon maken

 • Formulieren

  een formulier maken

 • Mailmerge

  samenvoegen van documenten

 • Kop- en voettekst (uitgebreid)

 • Autocorrectie

 • Stijlen maken

 • Opsomming meerdere niveau's

Office: Ms Excel


Inhoud Excel vervolmaking


 • Celadressering
  (relatief, absoluut, gemengd)

 • Een eigen thema maken

 • Kop- en voettekst (uitgebreid)

 • Grafieken

 • Formules

  aantal als / som als / zoekfuncties

 • Handige tips

Office: Ms PowerPoint


Inhoud PowerPoint vervolmaking


 • Sjablonen

  een sjabloon maken

  sjablonen downloaden

 • Diamodel
  werken met het diamodel

 • Animatie

  animatie toevoegen

 • Dia-overgangen

 • Voorstelling

  try-out instellen

  aangepaste voorstelling

  dia's verbergen

INTRO BEDRIJFSKUNDE


INHOUD  


 • Vennootschap

  Vennootschap 

  Wat is een vennootschap? 

  Wat is een rechtspersoonlijkheid? 

  Vennootschap bestaat uit verschillende organen:

  Administratieve verplichtingen van de vennootschap

 • Algemeen 

  Organigram van een onderneming 

  Administratief verloop bij een aankoop

 • Boekhouding 

  Wat / waarom / waarvoor

 • Factuurvermeldingen

 • Creditnota 

FOUTLOOS FACTUREREN


INHOUD 


 • Begrip  

  Factureringsplicht         

  Ontheffing van de factureringsplicht     

  Tijdstip van het uitreiken van de factuur:           

  Leveringen en diensten

  Vrijgestelde intracommunautaire leveringen   

  Bijzondere gevallen   

 • De wettelijk vermeldingen        

  Algemeen         

  Verplichte vermeldingen in overeenstemming met de BTW-wetgeving 

  Aan te bevelen verplichtingen  

 • De factuur als bewijsmiddel      

  Van verzending

  Tegen leverancier         

  Tegen cliënt      
  Bewaartermijn van de facturen

 • Elektronisch factureren

  Elektronische handtekening     

  Begrip  

  Gebruik             

  Onderscheid digitaal – elektronisch 

 • Opstellen van een factuur         

  BTW principe   

  Belastingplichtige          

  BTW tarieven   

  Internationaal goederenverkeer            

  Maatstaf van Heffing    

  BTW berekening bij het opstellen van een factuur         

  Creditnota

INTRO BEDRIJFSKUNDE


INHOUD VERVOLG


 • BTW

 • BTW tarieven
 • Niet terugvorderbare BTW
 • Dubbel boekhouden
 • Commerciële verrichtingen
 • Bezoldigingen en sociale lasten
 • Eindejaarsverrichtingen
 • Financieringsvormen
 • Wagenparkbeheer

DEBITEURENBEHEER


INHOUD  


 • Omschrijving    

 • Preventie          

 • Betalingstermijn           

 • Telefonisch debiteurenbeheer 

  Voordeel  / nadeel / principe             

  Mentale voorbereiding

  Praktische voorbereiding 

 • Administratieve opvolging van debiteuren        

  De herinnering

  De ingebrekestelling     

 • Bijzondere hulpmiddelen          

  Het retentierecht          

  De exceptie van niet nakoming

  De schuldvergelijking   

  Het ontbindend beding

  Het eigendomsvoorbehoud
  Rechtstreekse vordering van de onderaannemer           

 • Beroep doen op derden             

  Een incassobureau       

  Een gerechtsdeurwaarder         

  Een advocaat   

Onze financiële thema's